Telavancin ve srovnání s vancomycinem v léčbě nosokomiálních pneumonií vyvolaných grampozitivními patogeny – studie ATTAIN

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Antibiotika

Souhrn

Úvod

Nosokomiální pneumonie (NP) jsou druhou nejčastější nosokomiální infekcí a významnou příčinou mortality hospitalizovaných pacientů. Bývají často vyvolány kmenem Staphylococcus aureus; obtížně léčitelné jsou především NP způsobené methicillin-rezistentním S. aureus (MRSA). V terapii těchto pneumonií jsou v současné době doporučeny pouze vancomycin a linezolid, velmi potřebná jsou proto nová antibiotika, která by byla účinná v této indikaci.

Telavancin je lipoglykopeptidové baktericidní antibiotikum s výrazným účinkem závislým na koncentraci. Mechanismus jeho účinku je dvojí – inhibuje syntézu buněčné stěny a narušuje bariérovou funkci plazmatické membrány. In vitro působí baktericidně proti MRSA, VISA (vancomycin-intermediate S. aureus – S. aureus středně citlivý vůči vancomycinu) i proti pneumokokům rezistentním vůči penicilinu. Vyznačuje se také dobrým průnikem do epiteliálního sekretu a alveolárních makrofágů, kde dosahuje koncentrace 8krát, resp. 85krát vyšší, než je jeho minimální inhibiční koncentrace (MIC) pro 90 % (MIC90) kmenů MRSA.

Komentář ke studii

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky