Účinky snížení koncentrace LDL-cholesterolu u pacientů s chronickým onemocněním ledvin – studie SHARP

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Úvod

Mnohé klinické studie s neselektovanými soubory pacientů prokázaly úzký vztah mezi rizikem ischemické choroby srdeční (ICHS) a koncentrací LDL-cholesterolu (LDL-C); dále bylo prokázáno, že riziko koronárních příhod a ischemických cévních mozkových příhod (CMP) klesá o pětinu s každým snížením koncentrace LDL-C o 1 mmol/l.

Etiologie kardiovaskulárních (KV) chorob u pacientů se zachovanou funkcí ledvin je typicky aterosklerotická, zatímco u pacientů s hodnotou glomerulární filtrace (GF) nižší než 30 ml/min/1,73 m2 nacházíme i další patologie (např. arteriální kalcifikace, hypertrofii levé komory či hyperaktivitu sympatického systému), které přispívají též ke zvýšenému riziku arytmií a srdečního selhání. Klíčovou otázkou proto je, zda lze snížením koncentrace LDL-C bránit KV příhodám, jež se objevují v důsledku progrese onemocnění ledvin.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky