Everolimus v léčbě metastatického renálního karcinomu – konečné výsledky studie RECORD-1 a analýza prognostických faktorů

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Úvod

Everolimus je perorálně podávaný inhibitor mTOR – složky intracelulární signalizační kaskády, jež reguluje růst buněk, jejich proliferaci, metabolismus a angiogenezi. Abnormality v této signalizační dráze se mohou uplatňovat také v patogenezi renálního karcinomu (RCC).

Studie RECORD-1 (REnal Cell cancer treatment with Oral RAD001 given Daily) analyzovala účinnost everolimu u pacientů s metastatickým RCC, jejichž onemocnění progredovalo navzdory léčbě tyrosinkinázovými inhibitory receptoru pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR-TKI) – přežití bez progrese (PFS) při léčbě everolimem bylo přitom signifikantně delší ve srovnání s placebem, a nezávislý výbor proto doporučil ukončení dvojitě zaslepené fáze studie.

Zde jsou prezentovány aktualizované výsledky studie RECORD-1 týkající se bezpečnosti a účinnosti podávané léčby, zhodnocena byla také délka celkového přežití (OS), a to s mediánem sledování 13 měsíců od provedení průběžné (interim) analýzy. Jedná se rovněž o první analýzu prognostických faktorů u nemocných s nádory refrakterními vůči VEGFR-TKI, která byla dosud u těchto pacientů provedena.

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky