Dabigatran vs. enoxaparin v tromboprofylaxi po primární artroplastice kyčelního kloubu – studie RE-NOVATE II

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Úvod

Žilní tromboembolismus (VTE – venous thromboembolism) s výskytem téměř 750 000 případů za rok (přibližně 300 000 těchto příhod je fatálních) představuje závažný zdravotnický problém.2 Po velkých ortopedických operacích se bez podání antikoagulancií vyvine hluboká žilní trombóza u 60 % pacientů; u 20 % pacientů podstupujících operační náhradu kyčelního kloubu totální endoprotézou se hluboká žilní trombóza objeví i navzdory 5–11 dní trvající antikoagulační léčbě.3 Dobře vedená tromboprofylaxe po artroplastice kyčelního kloubu naopak riziko VTE významně snižuje.

Dabigatran etexilát, který je t. č. terapeuticky využíván ve více než 50 zemích světa, je zástupcem nové generace přímých inhibitorů volného i vázaného trombinu, využívaným právě k prevenci a léčbě akutních a chronických tromboembolických stavů. Ve srovnání s antagonisty vitaminu K, jejichž typickým a nejčastěji užívaným představitelem je warfarin, je antikoagulační účinek dabigatranu mnohem lépe predikovatelný a jeho užití je provázeno mnohem nižším rizikem lékových interakcí a nepřítomností interakcí se složkami běžné stravy. Ve srovnání s nízkomolekulárními hepariny (LMWH – low-molecular-weight heparin) navíc odpadá nutnost injekční aplikace, která je nepohodlná, a v případě, že je prováděna prodloužená profylaxe, může být pro pacienty i problematická.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky