Vliv terlipresinu na hemodynamiku a renální funkce při transplantaci jater

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Terlipresin je syntetický analog vazopresinu s výrazným vazokonstrikčním a protikrvácivým účinkem. Aktuálně byl sledován vliv jeho podání v průběhu operace na hemodynamiku ve splanchnickém řečišti a pooperační ledvinné funkce u nemocných podstupujících transplantaci jater. Studie byla koncipována jako otevřená, prospektivní a randomizovaná (n = 30). Zatímco jedné skupině nemocných byl podáván fyziologický roztok jako kontrola, druhé skupině byl podán terlipresin v bolusové dávce 1 mg/30 min následované 48hodinovou kontinuální infuzí 2 μg/kg/h. Aplikace terlipresinu byla provázena signifikantním poklesem tlaku v portální žíle z 26,3 ± 3,3 na 21,3 ± 3,6 mm Hg (p < 0,001). Naopak průměrné hodnoty arteriálního krevního tlaku a systémová vaskulární rezistence byly signifikantně vyšší. Srdeční frekvence a srdeční index byly v obou skupinách srovnatelné. V kontrolní skupině byla počínaje druhým dnem po operačním výkonu výrazně vyšší hladina cystatinu C a kreatininu, což svědčí pro příznivé účinky včasně podaného terlipresinu na ledvinné funkce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky