Nové perspektivy v použití stentů: duální stenty s cilostazolem

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Cilotaxové stenty jsou novým typem stentů uvolňujících léčivo (DES – drug-eluting stent), jež jsou určeny ke zvýšení antirestenotických vlastností paclitaxelem napuštěných stentů a ke snížení rizika trombózy ve stentu. Charakteristická je pro ně inkorporace cilostazolu, jehož mechanismem účinku je inhibice fosfodiesterázy III, vedoucí ke zpomalení degradace cAMP, a tedy vazodilatace a inhibice agregace trombocytů. Účinnost těchto stentů Cilotax byla porovnávána oproti běžným paclitaxelovým stentům Taxus Liberte (n = 111). Cilotaxové stenty nebyly horší než stenty s paclitaxelem ve smyslu zúžení dilatovaného segmentu cévy po 8 měsících. Významný rozdíl však byl patrný při hodnocení zúžení ve stentu, a sice 0,22 ± 0,31 mm vs. 0,50 ± 0,55 mm ve prospěch stentů s cilostazolem (p = 0,002). Podobně se mezi oběma skupinami nelišila četnost restenózy v segmentu, ovšem méně častá byla restenóza v místě stentu při užití stentů Cilotax – 0 % vs. 10,9 %; p = 0,027. Ani v jedné skupině nebyla v průběhu trvání studie zaznamenána trombóza.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky