Vliv pyridoxaminu na stěnu cévní

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Pyridoxamin je jednou ze tří přirozených forem vitaminu B6, kterým jsou připisovány inhibiční účinky na tvorbu produktů lipoperoxidace či glykosylace přirozeně vznikajících v rámci procesu stárnutí. Nabízí se tedy otázka, zda jeho pravidelné užívání může např. ovlivnit věkem podmíněné snížení pružnosti aorty či vaskulární rezistenci obecně. Tento předpoklad byl testován na potkanech (n = 344), kterým byl po dobu 5 měsíců pyridoxamin přidáván do vody v množství 1 g/l. Výsledné účinky byly srovnávány se stejně starými, tj. 20 měsíčními, neléčenými zvířaty. Ukázalo se, že podávání pyridoxaminu významně snižovalo nárůst celkové periferní rezistence. Zvýšení compliance aorty při užití pyridoxaminu odpovídalo snížení počtu kolagenových spojů v její stěně.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky