Resveratrol a doxorubicinem indukovaná apoptóza kardiomyocytů

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Doxorubicin je antracyklinové cytostatikum, které má na jedné straně poměrně pestré klinické využití, ovšem na straně druhé je jeho podávání provázeno rizikem kardiotoxicity. Naopak u resveratrolu jsou známé jeho antioxidační účinky. Nabízí se proto otázka výzkumu účinků této látky právě při terapii doxorubicinem. V animálním modelu u myší bylo pozorováno, že současné podání obou látek je provázeno výrazně menším zhoršením srdeční funkce a zachováním hmotnosti srdce. Na buněčné úrovni byla zjištěna méně častá apoptóza a zachování vyšší celistvosti mitochondrií, o čemž svědčí menší množství vyplaveného cytochromu c. Na molekulární úrovni resveratrol potlačuje zvýšenou aktivitu sirtuinu 1 (SIRT1), zprostředkovanou deacetylací proteinu p53.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky