Vliv metforminu na srdeční funkce u srdečního selhání

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Pokročilé srdeční selhání je spojeno se zhoršeným metabolismem substrátů. Zda modifikace využití substrátů povede ke zlepšení průběhu srdečního selhání, bylo aktuálně testováno u potkanů s arteficiálně navozeným srdečním selháním (vytvoření aorto-kavální fistuly), kterým byl podáván metformin v dávce 300 mg/kg/den. U zvířat, kterým bylo podáváno placebo, byla patrná srdeční hypertrofie, zvýšená hodnota tlaku v levé komoře na konci diastoly (LVEDP – left ventricular end diastolic pressure), vyšší hmotnost plic, zvýšená koncentrace volných mastných kyselin v plazmě, deplece intraabdominálního tuku, nižší glykogenosyntéza v bránici, nižší koncentrace triglyceridů v myokardu a snížená oxidace glukózy a palmitátu v myokardu. Podání metforminu sice normalizovalo sérovou koncentraci volných mastných kyselin, snižovalo myokardiální oxidaci glukózy a současně zvyšovalo oxidaci palmitátu, ovšem nikterak neovlivnilo genovou expresi kardiomyocytů, signální cestu MAPK, mitochondriální respiraci ani morfologii myokardu. Metformin přitom neměl vliv na přežití zvířat.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky