Vernakalant: nové antiarytmikum

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Vernakalant je nová antiarytmicky působící látka, jejíž užití bylo nedávno schváleno ke kardioverzi u nově vzniklé fibrilace síní. Účinek vernakalantu je založen především na blokádě kanálů IKur specifických pro srdeční síně, ovšem bez jakéhokoliv ovlivnění kanálu IKach či natriového kanálu (INa). Vzhledem k této poměrně vysoce selektivní blokádě vernakalant prodlužuje efektivní refrakterní periodu síní s pouze minimálním působením na komory, což významně snižuje riziko možného proarytmogenního působení. Jeho terapeutická účinnost byla hodnocena ve třech placebem kontrolovaných studiích (ACT I, ACT II a ACT III) a v jedné studii, ve které byl aktivním komparátorem amiodaron (AVRO). Nejen že byl vernakalant prezentován jako látka účinnější než placebo, ale oproti amiodaronu měl dokonce rychlejší nástup účinku, a to bez signifikantních nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky