Prosté kovové stenty v porovnání se stenty uvolňujícími léčivo: metaanalýza

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Mnohé studie popisují lepší klinické výsledky perkutánní koronární intervence při využití stentů uvolňujících léčivo (DES – drug-eluting stent) ve smyslu nižší frekvence revaskularizace a závažných nežádoucích srdečních příhod ve srovnání s prostými kovovými stenty (BMS – bare metal stent). Aktuálně byla provedena metaanalýza porovnání účinků těchto stentů v bypassu z vena saphena magna. V celkem 20 studiích provedených v letech 2005–2009 bylo takto léčeno 5 296 nemocných. Zjištěn byl významný pokles mortality při užití DES oproti BMS – OR: 0,68; 95% CI: 0,53–0,88; p = 0,004. Podobně nižší byl i výskyt závažných nežádoucích srdečních příhod (OR: 0,64; 95% CI: 0,51–0,82; p < 0,001) a četnost revaskularizací (OR: 0,57; 95% CI: 0,41–0,80; p = 0,001). Pokles mortality a výskytu závažných nežádoucích srdečních příhod při užití DES se však zdá být omezen na studie registrů, prakticky se netýká randomizovaných klinických studií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky