Vliv dlouhodobé léčby inhibitory ACE na výskyt infarktu myokardu při PCI

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Procedurální infarkt myokardu je poměrně častou komplikací při perkutánní koronární angioplastice. O inhibitorech ACE je přitom známo, že snižují intenzitu ischemie u akutního infarktu myokardu či srdečního selhání. Aktuálně bylo proto zjišťováno, zda jejich dlouhodobé užívání může jakkoliv ovlivnit výskyt infarktu během perkutánní koronární angioplastiky. Studie čítala 265 nemocných, z čehož 138 dlouhodobě užívalo inhibitor ACE. Právě u těchto nemocných (častěji se jednalo o diabetiky; p = 0,02) byl zaznamenán 64% pokles výskytu procedurálního infarktu myokardu oproti pacientům bez této léčby (OR: 0,36; 95% CI: 0,13–0,99; p = 0,05). Dlouhodobé ukazatele zahrnující úmrtí či závažné nežádoucí srdeční příhody (kombinace celkové mortality, infarktu myokardu či nutnosti revaskularizace) však byly v obou sledovaných skupinách srovnatelné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky