Kyselina tranexamová a riziko generalizovaných křečí?

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Účinek kyseliny tranexamové (TXA) spočívá ve vazbě na plazminogen, a tedy v kompetitivní inhibici aktivátorů plazminogenu a v konečném důsledku v inhibici fibrinolytické aktivity plazminu. V recentní studii byl hodnocen možný vztah mezi podáváním vysokých dávek TXA či ε-aminokapronové kyseliny (EACA) a výskytem pooperačních generalizovaných křečí u pacientů podstupujících náhradu aortální chlopně při mimotělním oběhu. Retrospektivní analýza zahrnovala celkem 682 pacientů. Klinicky potvrzené generalizované křeče se objevovaly v prvních 24 hodinách po operačním výkonu, přičemž častěji jimi byli postiženi nemocní léčení TXA – 6,4 % vs. 0,6 %; p < 0,001. Vyšší výskyt se přitom častěji týkal nemocných s postižením ledvin. Autoři studie současně nevylučují ani možný vztah výskytu křečí k aplikaci rekombinantního aktivovaného faktoru VIIa.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky