Kardioprotektivní účinky enantiomeru rasagilinu

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Rasagilin je selektivní inhibitor monoaminooxidázy B (IMAO-B), který je využíván v léčbě Parkinsonovy choroby. V in vitro prováděných studiích bylo zjištěno, že jeho levotočivý enantiomer, TVP1022, disponuje kardioprotektivními účinky. Aktuálně proto byly tyto jeho vlastnosti studovány v ischemicko-reperfuzním modelu u potkanů, přičemž okludována byla levá sestupná koronární arterie. Ukázalo se, že TVP1022 v dávkách 20 a 40 mg/kg podaný 5 minut před reperfuzí s následnou další dávkou za 4 hodiny po reperfuzi významně omezoval velikost infarktového ložiska a zmenšoval i pokles ventrikulární funkce. Zachována byla také vyšší integrita srdečních mitochondrií, což bylo provázeno nižším uvolněním cytochromu c.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky