Příznivé ovlivnění endoteliální funkce nebivololem

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Nebivolol je kardioselektivní β-blokátor, který současně podporuje produkci oxidu dusnatého buňkami endotelu a zabraňuje snížené vaskulární oxidaci NADPH. Právě tyto pochody hrají klíčovou úlohu při levostranné srdeční dysfunkci po infarktu myokardu. V animálním modelu s rozsáhlým infarktem myokardu (myši; n = 90) bylo aktuálně zjištěno, že léčba nebivololem (10 mg/kg/den) byla spojena se stejnou velikostí infarktového ložiska jako léčba metoprolol-sukcinátem (20 mg/kg/den), v obou případech podávanými po dobu 30 dnů po výkonu. Pozorován byl prakticky shodný vliv na snížení srdeční frekvence, ovšem nebivolol mimo jiné zlepšoval vazorelaxaci, a navíc podporoval vznik progenitorových buněk endotelu. Nebivolol ve srovnání s metoprololem inhiboval aktivaci srdeční NADPH-oxidázy a příznivě ovlivňoval levostrannou srdeční dysfunkci. Zjištěna zde byla i jeho výrazněji vyjádřená inhibiční aktivita vůči hypertrofii kardiomyocytů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky