Blokátory kalciových kanálů a účinnost clopidogrelu

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Clopidogrel je po kyselině acetylsalicylové jedním z nejužívanějších antiagregancií. Záměrem jedné z nedávno provedených studií bylo zjistit riziko jeho nežádoucích účinků při současném podávání s blokátory kalciových kanálů (BKK) u nemocných s infarktem myokardu. Důvodem je známá skutečnost, že clopidogrel je užíván jako proléčivo, a může být tedy méně aktivován při současném užití inhibitorů cytochromu P-450, na který BKK působí inhibičně. Do studie bylo zahrnuto 56 800 pacientů. V rámci analýzy s použitím Coxova modelu proporčních rizik bylo zjištěno pouze mírně vyšší riziko kompozitního ukazatele (kardiovaskulární úmrtí, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda), a to jak u nemocných léčených kombinací clopidogrelu s BKK (HR: 1,15; 95% CI: 1,07–1,24), tak i u pacientů užívajících BKK samostatně (HR: 1,05; 95% CI: 1,01–1,11). Dle autorů studie však tato interakce velmi pravděpodobně nemá větší klinický význam.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky