Clopidogrel plus kyselina acetylsalicylová v porovnání se samotnou kyselinou acetylsalicylovou v kardiovaskulární prevenci

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Současné užívání clopidogrelu s kyselinou acetylsalicylovou vede ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod, ovšem za cenu zvýšení pravděpodobnosti krvácení ve srovnání s kyselinou acetylsalicylovou podanou samostatně. K tomuto závěru dospěli autoři zcela recentní publikace uveřejněné v rámci Cochranovy databáze, přičemž základem pro rozbor byly dvě randomizované klinické studie CHARISMA a CURE, ze kterých vyplývá, že kombinací je třeba léčit 1 000 pacientů, abychom zabránili srdeční příhodě u 5 až 13 z nich, ovšem za cenu 6 až 10 závažných krvácení. Kombinaci kyseliny acetylsalicylové a clopidogrelu proto doporučují pouze u pacientů s akutním koronárním syndromem bez elevace úseku ST, u kterých potenciální přínos převáží nad možnými riziky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky