Léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů

Supplementum: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Bolest, Onkologie
Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Autoři - působiště: Ambulance podpůrné a paliativní onkologie, Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn

Úvod

V posledních 35 letech byla publikována řada doporučení pro léčbu chronické nádorové bolesti (např. analgetický žebříček WHO). Základním paradigmatem při léčbě chronické bolesti se stala představa, že je třeba pravidelným podáváním analgetika dosáhnout dostatečné a vyrovnané plazmatické koncentrace léčiva tak, aby byla bolest trvale „pokryta“ adekvátní koncentrací analgetika. Vývoj perorálních a transdermálních lékových forem s prodlouženým uvolňováním umožnil dosáhnout vyrovnaných plazmatických koncentrací jednoduchým a neinvazivním způsobem. Mohlo by se zdát, že účinná léčba nádorové bolesti je pouze otázkou dostatečné dávky vhodně zvoleného analgetika podávaného ve správných intervalech. Řada studií, ale i každodenní klinická zkušenost však ukazuje, že u většiny pacientů intenzita bolesti během dne v závislosti na řadě různých faktorů výrazně kolísá. Fáze dobře kontrolované bolesti jsou přerušovány epizodami často velmi silné bolesti. Podrobnější analýza časového průběhu bolesti vedla v posledních 15 letech k formulování konceptu tzv. průlomové bolesti.

Definice průlomové bolesti

Neexistuje jednotná definice průlomové bolesti. Většina definic ale pracuje s představou, že pacient s chronickou bolestí trpí tzv. základní bolestí („background“, „base-line“, „basic“ pain), která je prakticky trvalá a má stabilní intenzitu. Tato základní bolest by měla být dobře zmírněná pravidelně podávanou „základní“ medikací. Na pozadí této základní bolesti dochází k rozvoji průlomové bolesti. Průlomová bolest bývá definována jako přechodné zhoršení bolesti u pacienta, který má relativně stabilní a adekvátně zmírněnou základní bolest.1 V souladu s výše uvedenou definicí je možné vymezit, co není typická průlomová bolest.

Co není průlomová bolest

  • Pokud pacient netrpí chronickou základní bolestí, neužívá pravidelně analgetika a pouze občas pociťuje epizody středně silné nebo silné bolesti, jedná se o intermitentní epizodickou bolest, a nikoliv o bolest průlomovou.
  • Pokud má pacient většinu dne základní bolest nedostatečně mírněnou („středně silná“ a „silná“ bolest), nemá smysl při hodnocení a léčbě pracovat s konceptem průlomové bolesti. Jedná se obvykle o neadekvátně léčenou základní bolest.
  • Pokud pacient pravidelně poslední hodiny před další časovanou aplikací analgetika pociťuje bolest, jedná se obvykle o tzv. bolest na konci dávkového intervalu („end of dose pain“). Bolest je zde působena neadekvátním dávkováním analgetika (nízká dávka nebo příliš dlouhý dávkový interval).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky