Pregabalin v léčbě neuropatické bolesti

Supplementum: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Bolest, Neurologie
Autoři: Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Autoři - působiště: Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Klíčová slova: neuropatická bolest, pregabalin, léčba, klinické studie
Citace: 1 Treede RD, Jensen TS, Campbell JN, et al. Neuropathic pain: Redefinition and a grading system for clinical and research purposes. Neurology 2008;70:1630–5. 2 Baron R, Binder A, Wasner G. Neuropathic pain: diagnosis, pathophysiological mechanisms, and treatment. Lancet Neurol 2010;9:807–19. 3 Cruccu G, Truini A. Neuropathic pain and its assessment. Surg Oncol 2010;19:149–54. 4 Backonja M-M, Serra J. Pharmacologic management part 1: Better-studied neuropathic pain diseases. Pain Med 2004;5: S28–47. 5 Backonja M-M, Serra J. Pharmacologic management part 2: Lesser-studied neuropathic pain diseases. Pain Med 2004;5: S47–59. 6 Attal N, Cruccu G, Haanpää M, et al. EFNS guidelines on pharmacological treatment of neuropathic pain. Eur J Neurol 2006;13:1153–69. 7 Dworkin RH, O’Connor AB, Backonja M, et al. Pharmacologic management of neuropathic pain: Evidence-based recommendations. Pain 2007;132:237–51. 8 Finnerup NB, Sindrup SH, Jensen TS. The evidence for pharmaco-logical treatment of neuropathic pain. Pain 2010;150:573–81. 9 Gajraj NM. Pregabalin: its pharmacology and use in pain management. Anesth Analg 2007;105:1805–15. 10 Chiechio S, Zammataro M, Caraci F, et al. Pregabalin in the treatment of chronic pain: an overview. Clin Drug Invest 2009;29:203–13. 11 Hurley RW, Lesley MR, Adams MCB, et al. Pregabalin as a treatment for painful diabetic peripheral neuropathy: a meta-analysis. Region Anesth Pain M 2008;33:389–94. 12 Cappuzzo KA. Treatment of postherpetic neuralgia: focus on pregabalin. Clin Interv Aging 2009;4:17–23. 13 Satoh J, Yagihashi S, Baba N, et al. Efficacy and safety of pregabalin for treating neuropathic pain associated with diabetic peripheral neuropathy: a 14 week, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Diabet Med 2011;28: 109–16. 14 Roth T, van Seventer R, Murphy TK. The effect of pregabalin on pain-related sleep interference in diabetic peripheral neuropathy or postherpetic neuralgia: a review of nine clinical trials. Curr Med Res Opin 2010;26:2411–9. 15 Semel D, Murphy TK, Zlateva G, et al. Evaluation of the safety and efficacy of pregabalin in older patients with neuropathic pain: results from a pooled analysis of 11 clinical studies. BMC Family Practice 2010;11:85. 16 Quilici S, Chancellor J, Löthgren M, et al. Meta-analysis of duloxetine vs. pregabalin and gabapentin in the treatment of diabetic peripheral neuropathic pain. BMC Neurology 2009;9:6. 17 Bansal D, Bhansali A, Hota D, et al. Amitriptyline vs. pregabalin in painful diabetic neuropathy: a randomized double blind clinical trial. Diabet Med 2009;26:1019–26. 18 Navarro A, Saldaña MT, Pérez C, et al. Patient-reported outcomes in subjects with neuropathic pain receiving pregabalin: evidence from medical practice in primary care settings. Pain Med 2010;11:719–31. 19 Lampl C, Schweiger C, Haider B, et al. Pregabalin as mono- or add-on therapy for patients with refractory chronic neuropathic pain: a post-marketing prescription-event monitoring study. J Neurol 2010;257:1265–73. 20 Pérez C, Navarro A, Saldańa MT, et al. Pregabalin and gabapentin in matched patients with peripheral neuropathic pain in routine medical practice in a primary care setting: findings from a cost-consequences analysis in a nested case-control study. Clin Ther 2010;32:1357–70. 21 Toth C. Substitution of gabapentin therapy with pregabalin therapy in neuropathic pain due to peripheral neuropathy. Pain Med 2010;11:456–65. 22 Baron R, Mayoral V, Leijon G, et al. Efficacy and safety of 5% lidocaine (lignocaine) medicated plaster in comparison with pregabalin in patients with postherpetic neuralgia and diabetic polyneuropathy. Clin Drug Invest 2009;29:231–41. 23 Baron R, Mayoral V, Leijon G. et al. 5% lidocaine medicated plaster versus pregabalin in post-herpetic neuralgia and diabetic polyneuropathy: an open-label, non-inferiority two-stage RCT study. Curr Med Res Opin 2009;25:1663–76. 24 Baron R, Mayoral V, Leijon G, et al. Efficacy and safety of combination therapy with 5% lidocaine medicated plaster and pregabalin in post-herpetic neuralgia and diabetic polyneuropathy. Curr Med Res Opin 2009;25:1677–87. 25 Rehm S, Binder A, Baron R. Post-herpetic neuralgia: 5% lidocaine medicated plaster, pregabalin, or a combination of both? A randomized, open, clinical effectiveness study. Curr Med Res Opin 2010;26:1607–19. 26 Van Seventer R, Bach FW, Toth CC, et al. Pregabalin in the treatment of post-traumatic peripheral neuropathic pain: a randomized double-blind trial. Eur J Neurol 2010;17:1082–9. 27 Flórez-García M, Ceberio-Balda F, Morera-Domínguez C, et al. Effect of pregabalin in the treatment of refractory neck pain: cost and clinical evidence from medical practice in orthopedic surgery and rehabilitation clinics. Pain Practice 2010 Dec 29. [Epub ahead of print]. 28 Baron R, Freynhagen R, Tolle TR, et al. The efficacy and safety of pregabalin in the treatment of neuropathic pain associated with chronic lumbosacral radiculopathy. Pain 2010;150:420–7. 29 Saldaña MT, Navarro A, Pérez C, et al. Patient-reported-outcomes in subjects with painful lumbar or cervical radiculopathy treated with pregabalin: evidence from medical practice in primary care settings. Rheumatol Int 2010;30:1005–15. 30 Siddall PJ, Cousins MJ, Otte A, et al. Pregabalin in central neuropathic pain associated with spinal cord injury: a placebo-controlled trial. Neurology 2006;67:1792–800. 31 Vranken JH, Dijkgraaf MGW, Kruis MR, et al. Pregabalin in patients with central neuropathic pain: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of a flexible-dose regimen. Pain 2007;136:150–7. 32 Kim JS, Bashford G, Murphy TK, et al. Safety and efficacy of pregabalin in patients with central post-stroke pain. Pain 2011 Feb 11. [Epub ahead of print] 33 Saif MW, Syrigos K, Kaley K, et al. Role of pregabalin in treatment of oxaliplatin-induced sensory neuropathy. Anticancer Res 2010;30:2927–33. 34 Whalen E, Emir B, Scott GN, et al. Pregabalin for painful HIV neuropathy: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Neurology 2010;74;413–20. 35 Garcia-Borreguero D, Larrosa O, Williams A-M, et al. Treatment of restless legs syndrome with pregabalin: A double-blind, placebo-controlled study. Neurology 2010;74:1897–904. 36 Moore RA, Straube S, Wiffen PJ, et al. Pregabalin for acute and chronic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2009,8:CD007076.

Souhrn

Neuropatická bolest je definována jako bolest, která vzniká jako přímý důsledek léze nebo nemoci postihující somatosenzitivní nervový systém, a patří k jedněm z nejobtížněji léčitelných typů bolesti. Současná doporučení pro léčbu neuropatické bolesti uvádějí pregabalin jako jednu z možností první volby. Pregabalin se váže na α2-δ podjednotku kalciových kanálů v centrálním nervovém systému, moduluje influx kalcia v terminálním neuronu a redukuje tak uvolňování některých neurotransmiterů. Účinnost pregabalinu v léčbě periferní neuropatické bolesti byla prokázána v mnoha dvojitě zaslepených a placebem kontrolovaných studiích. Pregabalin v denních dávkách do 600 mg signifikantně snižoval intenzitu bolesti podle průměrného skóre a rovněž zlepšoval poruchy spánku. Pregabalin je obecně dobře snášen. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou somnolence, závratě, periferní edémy a přírůstek hmotnosti, většinou mírné až střední intenzity. Pregabalin může mít vliv i na zmírňování bolestí u nemocných, kteří užívali gabapentin nebo jiné léky s jen částečným účinkem.

Literatura

1
Treede RD, Jensen TS, Campbell JN, et al. Neuropathic pain: Redefinition and a grading system for clinical and research purposes. Neurology 2008;70:1630–5. 2 Baron R, Binder A, Wasner G. Neuropathic pain: diagnosis, pathophysiological mechanisms, and treatment. Lancet Neurol 2010;9:807–19. 3 Cruccu G, Truini A. Neuropathic pain and its assessment. Surg Oncol 2010;19:149–54. 4 Backonja M-M, Serra J. Pharmacologic management part 1: Better-studied neuropathic pain diseases. Pain Med 2004;5: S28–47. 5 Backonja M-M, Serra J. Pharmacologic management part 2: Lesser-studied neuropathic pain diseases. Pain Med 2004;5: S47–59. 6 Attal N, Cruccu G, Haanpää M, et al. EFNS guidelines on pharmacological treatment of neuropathic pain. Eur J Neurol 2006;13:1153–69. 7 Dworkin RH, O’Connor AB, Backonja M, et al. Pharmacologic management of neuropathic pain: Evidence-based recommendations. Pain 2007;132:237–51. 8 Finnerup NB, Sindrup SH, Jensen TS. The evidence for pharmaco-logical treatment of neuropathic pain. Pain 2010;150:573–81. 9 Gajraj NM. Pregabalin: its pharmacology and use in pain management. Anesth Analg 2007;105:1805–15.
10
Chiechio S, Zammataro M, Caraci F, et al. Pregabalin in the treatment of chronic pain: an overview. Clin Drug Invest 2009;29:203–13.
11
Hurley RW, Lesley MR, Adams MCB, et al. Pregabalin as a treatment for painful diabetic peripheral neuropathy: a meta-analysis. Region Anesth Pain M 2008;33:389–94.
12
Cappuzzo KA. Treatment of postherpetic neuralgia: focus on pregabalin. Clin Interv Aging 2009;4:17–23.
13
Satoh J, Yagihashi S, Baba N, et al. Efficacy and safety of pregabalin for treating neuropathic pain associated with diabetic peripheral neuropathy: a 14 week, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Diabet Med 2011;28: 109–16.
14
Roth T, van Seventer R, Murphy TK. The effect of pregabalin on pain-related sleep interference in diabetic peripheral neuropathy or postherpetic neuralgia: a review of nine clinical trials. Curr Med Res Opin 2010;26:2411–9.
15
Semel D, Murphy TK, Zlateva G, et al. Evaluation of the safety and efficacy of pregabalin in older patients with neuropathic pain: results from a pooled analysis of 11 clinical studies. BMC Family Practice 2010;11:85.
16
Quilici S, Chancellor J, Löthgren M, et al. Meta-analysis of duloxetine vs. pregabalin and gabapentin in the treatment of diabetic peripheral neuropathic pain. BMC Neurology 2009;9:6.
17
Bansal D, Bhansali A, Hota D, et al. Amitriptyline vs. pregabalin in painful diabetic neuropathy: a randomized double blind clinical trial. Diabet Med 2009;26:1019–26.
18
Navarro A, Saldaña MT, Pérez C, et al. Patient-reported outcomes in subjects with neuropathic pain receiving pregabalin: evidence from medical practice in primary care settings. Pain Med 2010;11:719–31.
19
Lampl C, Schweiger C, Haider B, et al. Pregabalin as mono- or add-on therapy for patients with refractory chronic neuropathic pain: a post-marketing prescription-event monitoring study. J Neurol 2010;257:1265–73.
20
Pérez C, Navarro A, Saldańa MT, et al. Pregabalin and gabapentin in matched patients with peripheral neuropathic pain in routine medical practice in a primary care setting: findings from a cost-consequences analysis in a nested case-control study. Clin Ther 2010;32:1357–70.
21
Toth C. Substitution of gabapentin therapy with pregabalin therapy in neuropathic pain due to peripheral neuropathy. Pain Med 2010;11:456–65.
22
Baron R, Mayoral V, Leijon G, et al. Efficacy and safety of 5% lidocaine (lignocaine) medicated plaster in comparison with pregabalin in patients with postherpetic neuralgia and diabetic polyneuropathy. Clin Drug Invest 2009;29:231–41.
23
Baron R, Mayoral V, Leijon G. et al. 5% lidocaine medicated plaster versus pregabalin in post-herpetic neuralgia and diabetic polyneuropathy: an open-label, non-inferiority two-stage RCT study. Curr Med Res Opin 2009;25:1663–76.
24
Baron R, Mayoral V, Leijon G, et al. Efficacy and safety of combination therapy with 5% lidocaine medicated plaster and pregabalin in post-herpetic neuralgia and diabetic polyneuropathy. Curr Med Res Opin 2009;25:1677–87.
25
Rehm S, Binder A, Baron R. Post-herpetic neuralgia: 5% lidocaine medicated plaster, pregabalin, or a combination of both? A randomized, open, clinical effectiveness study. Curr Med Res Opin 2010;26:1607–19.
26
Van Seventer R, Bach FW, Toth CC, et al. Pregabalin in the treatment of post-traumatic peripheral neuropathic pain: a randomized double-blind trial. Eur J Neurol 2010;17:1082–9.
27
Flórez-García M, Ceberio-Balda F, Morera-Domínguez C, et al. Effect of pregabalin in the treatment of refractory neck pain: cost and clinical evidence from medical practice in orthopedic surgery and rehabilitation clinics. Pain Practice 2010 Dec 29. [Epub ahead of print].
28
Baron R, Freynhagen R, Tolle TR, et al. The efficacy and safety of pregabalin in the treatment of neuropathic pain associated with chronic lumbosacral radiculopathy. Pain 2010;150:420–7.
29
Saldaña MT, Navarro A, Pérez C, et al. Patient-reported-outcomes in subjects with painful lumbar or cervical radiculopathy treated with pregabalin: evidence from medical practice in primary care settings. Rheumatol Int 2010;30:1005–15.
30
Siddall PJ, Cousins MJ, Otte A, et al. Pregabalin in central neuropathic pain associated with spinal cord injury: a placebo-controlled trial. Neurology 2006;67:1792–800.
31
Vranken JH, Dijkgraaf MGW, Kruis MR, et al. Pregabalin in patients with central neuropathic pain: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of a flexible-dose regimen. Pain 2007;136:150–7.
32
Kim JS, Bashford G, Murphy TK, et al. Safety and efficacy of pregabalin in patients with central post-stroke pain. Pain 2011 Feb 11. [Epub ahead of print]
33
Saif MW, Syrigos K, Kaley K, et al. Role of pregabalin in treatment of oxaliplatin-induced sensory neuropathy. Anticancer Res 2010;30:2927–33.
34
Whalen E, Emir B, Scott GN, et al. Pregabalin for painful HIV neuropathy: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Neurology 2010;74;413–20.
35
Garcia-Borreguero D, Larrosa O, Williams A-M, et al. Treatment of restless legs syndrome with pregabalin: A double-blind, placebo-controlled study. Neurology 2010;74:1897–904.
36
Moore RA, Straube S, Wiffen PJ, et al. Pregabalin for acute and chronic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2009,8:CD007076.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky