Kazuistika pacienta s metastatickým renálním karcinomem léčeného everolimem

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Hematologie
Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
MUDr. Arne Rovný*
MUDr. Petr Vlček, Ph.D.**
MUDr. Jiří Vaníček***
MUDr. Antonín Krpenský****
Autoři - působiště: Onkologicko-chirurgické oddělení, *Urologické oddělení, **I. chirurgická klinika, ***Klinika zobrazovacích metod a ****Ústav patologie, FN u svaté Anny, Brno

Souhrn

Úvod

Nádory ledvin v České republice se na všech malignitách kromě diagnózy C44 (jiné kožní nádory) podílejí u mužů 6,3 procenty a u žen 4,1 procenty. Celosvětově zaujímá Česká republika v incidenci zhoubných nádorů ledvin první místo. Pacienti s metastatickým renálním karcinomem měli ještě v nedávné minulosti velmi krátkou dobu přežití. V léčbě se v 1. linii uplatňovaly cytokiny. Následně studie s tyrosinkinázovými inhibitory a poté i s inhibitory kinázy mTOR prokázaly prodloužení doby do progrese onemocnění a prodloužení přežití nemocných s diseminovaným renálním karcinomem. Naše kazuistika popisuje léčbu pacienta se světlobuněčným metastatickým karcinomem ledviny v souladu s terapeutickými možnostmi, jak se vyvíjely dle indikací zdravotních pojišťoven. Poukazuje také na potřebu mezioborového přístupu k léčbě pacienta s karcinomem ledviny.

Popis případu

Pacient se narodil v roce 1943. Nádorové onemocnění se podle anamnestických údajů v rodině nevyskytlo. Od roku 2005 se pacient léčí s vysokým krevním tlakem, z operací mu byla v roce 1998 provedena cholecystektomie. Pravidelně užívá antihypertenziva.

V lednu 2005 byl pro makroskopickou hematurii vyšetřen v soukromé urologické ambulanci ve Znojmě, kde bylo provedeno ultrazvukové vyšetření močového traktu a zjištěna rezistence na ledvině vlevo. Následně provedené CT vyšetření břicha potvrdilo nádorovou rezistenci na levé ledvině, bez postižení spádových uzlin, bez přítomnosti metastáz v ostatních parenchymových orgánech. Po doplnění rtg srdce a plic a scintigrafie skeletu byla vyloučena vzdálená diseminace.

V březnu 2005 na urologickém oddělení Fakultní nemocnice u svaté Anny (FNUSA) v Brně pacient podstoupil radikální levostrannou nefrektomii. Patologem byl histologicky diagnostikován duplexní karcinom ledviny – středně diferencovaný (G2) papilární karcinom z renálních buněk, bez transkapsulární invaze, a špatně diferencovaný (G3) světlobuněčný renální karcinom s invazí do tukové tkáně, bez patrné angioinvaze do velkých žil. Ureter i nadledvina byly bez nádorové infiltrace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky