Sunitinib – další nová perspektiva v terapii neuroendokrinních nádorů pankreatu

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Eva Sedláčková
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: neuroendokrinní nádory pankreatu, biologická léčba, inhibitory tyrosinkinázy, sunitinib
Citace: 1 NCCN Practice Guidelines in Oncology v 2.2010, Islet Cell Tumors (Pancreatric Endocrine Tumors). 2 Solcia E, Klöppel G, Sobin LH. Histological typing of endocrine tumours. 2nd ed. Berlin: Springer, 2000. 3 Rinke A, Müller HH, Schade-Brittinger C, et al. Placebo-controlled, double-blind, prospective, randomized study on the effect of octreotide LAR in the controlof tumor growth in patients with metastatic neuroendocrine midgut tumors:a report from the PROMID Study Group. J Clin Oncol 2009
27:4656–63. 4 Yao JC, Lombard-Bohas C, Baudin E, et al. Daily oral everolimus activity in patients with metastatic pancreatic neuroendocrine tumors after failure of cytotoxic chemotherapy: a phase II trial. J Clin Oncol 2010
28:69–76. 5 Yao JC, Shah MH, Ito T, et al. Everolimus for advanced pancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med 2011
364:514–23. 6 Raymond E, Dahan L, Raoul JL, et al. Sunitinib malate for the treatmnet of pancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med 2011
364:501–13.

Souhrn

Neuroendokrinní nádory pankreatu jsou vzácnou, ale klinicky fascinující jednotkou, zahrnující heterogenní typy nádorů – ať už s hormonální produkcí, nebo bez ní. Pro lokalizované nádory je metodou volby chirurgická léčba. Terapie lokálně pokročilých a metastazujících nádorů se až dosud omezovala na symptomatickou terapii analogy somatostatinu, u nichž lze nově předpokládat i antiproliferační účinek, na nepříliš efektivní chemoterapii a lokální ošetření jaterních metastáz. V posledním roce byly podány důkazy o účinnosti biologických léků everolimu a sunitinibu, které dvojnásobně prodlužují dobu přežití bez progrese onemocnění oproti placebu. V článku je podrobně diskutována studie Raymonda a spol. „Sunitinib maleát v léčbě pankreatických neuroendokrinních nádorů”. „

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky