Sunitinib – další nová perspektiva v terapii neuroendokrinních nádorů pankreatu

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Eva Sedláčková
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: neuroendokrinní nádory pankreatu, biologická léčba, inhibitory tyrosinkinázy, sunitinib
Citace: 1 NCCN Practice Guidelines in Oncology v 2.2010, Islet Cell Tumors (Pancreatric Endocrine Tumors). 2 Solcia E, Klöppel G, Sobin LH. Histological typing of endocrine tumours. 2nd ed. Berlin: Springer, 2000. 3 Rinke A, Müller HH, Schade-Brittinger C, et al. Placebo-controlled, double-blind, prospective, randomized study on the effect of octreotide LAR in the controlof tumor growth in patients with metastatic neuroendocrine midgut tumors:a report from the PROMID Study Group. J Clin Oncol 2009;27:4656–63. 4 Yao JC, Lombard-Bohas C, Baudin E, et al. Daily oral everolimus activity in patients with metastatic pancreatic neuroendocrine tumors after failure of cytotoxic chemotherapy: a phase II trial. J Clin Oncol 2010;28:69–76. 5 Yao JC, Shah MH, Ito T, et al. Everolimus for advanced pancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med 2011;364:514–23. 6 Raymond E, Dahan L, Raoul JL, et al. Sunitinib malate for the treatmnet of pancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med 2011;364:501–13.

Souhrn

Neuroendokrinní nádory pankreatu jsou vzácnou, ale klinicky fascinující jednotkou, zahrnující heterogenní typy nádorů – ať už s hormonální produkcí, nebo bez ní. Pro lokalizované nádory je metodou volby chirurgická léčba. Terapie lokálně pokročilých a metastazujících nádorů se až dosud omezovala na symptomatickou terapii analogy somatostatinu, u nichž lze nově předpokládat i antiproliferační účinek, na nepříliš efektivní chemoterapii a lokální ošetření jaterních metastáz. V posledním roce byly podány důkazy o účinnosti biologických léků everolimu a sunitinibu, které dvojnásobně prodlužují dobu přežití bez progrese onemocnění oproti placebu. V článku je podrobně diskutována studie Raymonda a spol. „Sunitinib maleát v léčbě pankreatických neuroendokrinních nádorů”. „

Literatura

1
NCCN Practice Guidelines in Oncology v 2.2010, Islet Cell Tumors (Pancreatric Endocrine Tumors).
2
Solcia E, Klöppel G, Sobin LH. Histological typing of endocrine tumours. 2nd ed. Berlin: Springer, 2000.
3
Rinke A, Müller HH, Schade-Brittinger C, et al. Placebo-controlled, double-blind, prospective, randomized study on the effect of octreotide LAR in the controlof tumor growth in patients with metastatic neuroendocrine midgut tumors:a report from the PROMID Study Group. J Clin Oncol 2009;27:4656–63.
4
Yao JC, Lombard-Bohas C, Baudin E, et al. Daily oral everolimus activity in patients with metastatic pancreatic neuroendocrine tumors after failure of cytotoxic chemotherapy: a phase II trial. J Clin Oncol 2010;28:69–76.
5
Yao JC, Shah MH, Ito T, et al. Everolimus for advanced pancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med 2011;364:514–23.
6
Raymond E, Dahan L, Raoul JL, et al. Sunitinib malate for the treatmnet of pancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med 2011;364:501–13.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky