Lapatinib v kombinaci s inhibitory aromatázy v léčbě karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Kateřina Kubáčková
Autoři - působiště: Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN Motol, Praha

Souhrn

Úvod

Přes výrazné zlepšení výsledků léčby karcinomu prsu během posledních 25 let, zvláště u podskupiny nádorů hormonálně závislých a exprimujících protein HER2, zůstává toto onemocnění nejčastější příčinou úmrtí u žen ve vyspělých státech světa. S vývojem molekulární biologie a genetiky se dříve patologicky homogenní nosologické jednotky rozpadají na podskupiny nádorů, které se liší nejen svými charakteristikami, ale především biologickým chováním a odpovědí na léčbu. Genové expresní profilování umožnilo klasifikaci karcinomu prsu na čtyři podskupiny, tzv. „intrinsic subtypes“ (luminální A, luminální B, HER2-obohacený a „basal-like“ a normální „breast-like“). Jednotlivé podskupiny se liší výskytem, přežíváním a odpovědí na léčbu. Zároveň komplementují informace klasických klinicko-patologických markerů. S postupujícím vývojem genetických studií lze očekávat identifikace dalších specifických podtypů. Nedávno byl identifikován další podtyp u myších nádorů a u buněčných linií karcinomu prsu, „Claudin-low“, charakterizovaný jako triple-negativní invazivní duktální karcinom s vysokou frekvencí metaplastické a medulární diferenciace. Tato nová subklasifikace společně s klasickými klinicko-patologickými markery by měla přispět ke zlepšení úspěšnosti léčby v době širokého rozvoje nových molekul cílené terapie.

Přibližně 75 % všech nádorů prsu exprimuje hormonální receptory, estrogenní či progesteronové. Hormonální léčba – ať již při použití selektivních modulátorů estrogenních receptorů (tamoxifen), či inhibitorů aromatázy – je účinná asi u 2/3 nemocných. Avšak až 1/3 karcinomů prsu jsou nádory primárně rezistentní na hormonální terapii a většina pacientek, které původně odpověděly na hormonální terapii, se stane rezistentními na tuto léčbu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky