Stav infekce lidským papilomavirem mění náhledy na nádory hlavy a krku

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Mechl
MUDr. Otakar Bednařík
Autoři - působiště: Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno-Bohunice, Brno

Souhrn

Úvod

Ve výroční zprávě ASCO 2010 jsou označeny jako významný pokrok v onkologii dvě velké klinické studie, které doložily význam infekce lidským papilomavirem (HPV – human papillomavirus) (obrázek 1) pro prognózu a léčbu nádorů hlavy a krku.1 Problematika HPV a jeho vztahu k nádorům hlavy a krku je novou kapitolou, které je věnována stále větší pozornost. Nastal čas přehlédnout dosažené poznatky a zvážit jejich možný dopad pro klinickou praxi.

Nádory hlavy a krku nepatří mezi hlavní sledované oblasti klinické onkologie. Jejich výskyt se však globálně zvyšuje a dle zprávy ASCO 2010 jsou pátou až šestou nejčastěji diagnostikovanou malignitou ve světě, přičemž více než 70 % případů se vyskytuje v rozvojových zemích. Výrazné zvýšení incidence bylo zaznamenáno zvláště u podskupiny orofaryngeálního karcinomu (OSCC – oral squamous cell carcinoma). HPV-pozitivní karcinomy mají odlišnou molekulární charakteristiku, specifickou overexpresi proteinu p16 a výrazně lepší prognózu.

Lidský papilomavirus je DNA-virus, který způsobuje onkogenní transformaci hostitelské buňky. Virová infekce je příčinou nejméně 15 % všech lidských malignit, ale pouze u malé skupiny infikovaných osob dojde k vývoji karcinomu.2 HPV jako jeden z nejvýznamnějších onkogenních virů je kauzální pro 5 % ze všech karcinomů. HPV je velká skupina virů, které infikují jak kožní, tak slizniční epitelie a mají výlučně intraepiteliální infekční cyklus. Vysoce rizikových je asi 15 slizničních typů, nejvýznamnější je HPV 16 a HPV 18. Infekce jedním z těchto onkogenních typů HPV může způsobit karcinom děložního čípku u žen, je ale také příčinou karcinomů vulvy, vaginy, anu, penisu a hlavy/krku. Řada epidemiologických studií dokládá, že incidence karcinomů orofaryngu etiologicky spojených s HPV se výrazně zvyšuje.3 Skupinu typů HPV s menším rizikem představují HPV 6 a HPV 11, které postihují globálně asi 30–40 milionů pacientů ročně. Morfologická podobnost mezi genitálními a orálními lézemi HPV vedla již v 80. letech k podezření, že příčinou orálních a laryngeálních lézí by mohla být infekce HPV. Role HPV byla až donedávna nejistá, především proto, že značně variabilní metody detekce vedly k výsledkům pozitivity od 0 do 100 %. Například četnosti výskytu HPV u nádorů hlavy a krku uvádějí: Herrero 2003 18 %; Kreim 2005 35 %; Parkin 2006 22 %; Fakhry 2008 63 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky