Eltrombopag

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Hematologie
Autoři: MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.
Autoři - působiště: Hemato-onkologická klinika FN a LF UP, Olomouc
Klíčová slova: eltrombopag, imunitní trombocytopenie, agonista trombopoetinového receptoru
Citace: 1 Ballem PJ, Segal GM, Straton JR, et al. Mechanisms of thrombo-cytopenia in chronic autoimmune thrombocytopenic purpura. Evidence of both impaired platelet production and icreased platelet clearance. J Clin Invest 1987
80:33–40. 2 Provan D, Stasi R, Newland AC, et al. International consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood 2010
115:168–86. 3 Stasi R, Evangelista ML, Stipa E, et al. Idiopathic thrombo-cytopenic purpura: current concepts in pathophysiology and management. Thromb Haemost 2008
99:4–13. 4 Kosugi S, Kurata Y, Tomiyma Y, et al. Circulating thrombo-poietin level in chronic immune thrombocytopenic purpura. J Clin Invest 1987
80:33–40. 5 Jenkins JM, Williams D, Deng Y, et al. Phase I clinical study of eltrombopag, an oral, non-peptide thrombopoetin receptor agonist. Blood 2007
109:4739–41. 6 Cheng G, Saleh MN, Bussel JB, et al. Oral eltrombopag for the long-term treatment of patients with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura (RAISE). Blood 2008
112:153 (abstract 400). 7 Bussel JB, Provan D, Shamsi T. Effect of eltrombopag on platelets counts and bleeding during treatment of chronic idiopathic thrombocytopenic purpura: a randomised, double blind, placebo-controlled trial. Lancet 2009
373:641–8. 8 Bussel JB, Cheng G, Saleh MN, et al. Eltrombopag for the treatment of chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. N Engl J Med 2007
357:2237–47. 9 Bussel JB, Cheng G, Kovaleva L, et al. Long-term safety and efficacy of oral eltrombopag for the treatment of subjects with idiopathic thrombocytopenic purpura: 5(ITP): preliminary data from the EXTEND study. Blood ASH Annu Meet Abstr 2007
11066. 10 Saleh MN, et al. Long-term efficacy and safety of eltrombopag (Promacta®) for chronic ITP. Blood 2009
114:Abstract 68. 11 Will B, Kawahara M, Luciano JP, et al. Effect of the nonpeptide thrombopoietin receptor agonist eltrombopag on bone marrow cells from patients with acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome. Blood 2009
114:3899–908. 12 Pecci A, Gresele P, Klersy C, et al. Eltrombopag for the treatment of the inherited thrombocytopenia deriving from MYH9 mutations. Blood 2010
116:5832–7. 13 Hutchison JG, Dusheiko G, Shiffman ML, et al. Eltrombopag for thrombocytopenia in patients with cirrhosis associated with hepatitis C. N Engl J Med 2007
357:2227–36. 14 Revolade. Product information. www.ema.europa.eu 15 Kuter D. Management of ITP: Advantages and disadvantages of standard treatments. On HematologyTimes.com.

Souhrn

Nové poznatky o etiopatogenezi imunitní trombocytopenie prokázaly vedle imunitně podmíněné destrukce trombocytů i relativní nedostatek hormonu trombopoetinu, regulujícího tvorbu trombocytů, což má za následek nedostatečnou produkci krevních destiček v kostní dřeni. Tyto poznatky vedly k vývoji nových látek stimulujících trombopoezu, které ve studiích prokázaly dobrou účinnost i bezpečnost u pacientů s primární formou chronické imunitní trombocytopenie (ITP). V současnosti jsou k dispozici pro klinické použití dvě nové látky, označované jako agonisté trombopoetinového receptoru (TPO-R), popř. trombopoetinová mimetika – eltrombopag a romiplostim. Eltrombopag je malá molekula nebílkovinné povahy, která specificky stimuluje transmembránovou část TPO-R a vede k účinné stimulaci megaka-ryopoezy a trombopoezy s následným vzestupem počtu cirkulujících trombocytů. Trombopoetinová mimetika v poslední době obohatila spektrum léčebných možností u pacientů s chronickou ITP, podle aktuálních doporučení jsou určena pro léčbu nemocných s refrakterní formou tohoto onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky