Moderní diagnostika plicních nádorů – úkol pro úzkou multidisciplinární spolupráci

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Doporučené postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Autoři - působiště: Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Souhrn

Málokterá oblast histopatologické diagnostiky zaznamenala v poslední době tak dramatický rozvoj jako klasifikace primárních plicních nádorů. S nástupem nových terapeutických možností se ukazuje, že historické dělení karcinomů plic na malobuněčné a nemalobuněčné je v současnosti zcela nedostačující. S narůstajícím množstvím poznatků v oblasti etiopatogeneze nemalobuněčných plicních karcinomů se ukazuje, o jak velmi heterogenní skupinu nádorů se jedná. Není sebemenších pochyb o tom, že se principiálně naprosto liší například dlaždicobuněčný karcinom u dlouhodobého kuřáka od adenokarcinomu vznikajícího u nekuřáka.

V etiopatogenezi nemalobuněčných karcinomů existuje několik navzájem nezávislých molekulárních drah, jež dávají vzniknout nádorům s odlišným biologickým potenciálem, který se ne vždy kryje s morfologickou klasifikací (platí tedy, že i dva adenokarcinomy se mohou chovat biologicky velmi odlišně, přestože jejich morfologie může být podobná).

Z hlediska terapeutického je v současnosti asi nejatraktivnější skupina karcinomů vznikajících v důsledku aktivační mutace genu kódujícího receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR). Většinou se jedná o adenokarcinomy, u dlaždicobuněčných karcinomů se tyto mutace rovněž vyskytují, ale pouze vzácně. Celkově představují nádory s mutací EGFR v evropské populaci přibližně 10–15 % všech nemalobuněčných karcinomů, častější jsou u nekuřáků a u žen.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky