Interdisciplinární konsensus pro prediktivní vyšetřování aktivačních mutací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) u nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Doporučené postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Kolektiv autorů

Souhrn

1. Koho testovat?

Testováni by měli být všichni pacienti s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC – non-small-cell lung cancer), kteří jsou kandidáty léčby tyrosinkinázovými inhibitory (TKI) receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). Pacienti by neměli být vybíráni na základě klinických faktorů (pohlaví, kuřáctví, věk, etnikum). Testování bude prováděno automaticky – tj. klinik zasílá odebraný vzorek a dvě žádanky na patologii (jedna žádanka na standardní histologické/cytologické vyšetření a druhá žádanka na molekulárně genetické vyšetření). V případě, že klinik molekulárně genetické vyšetření z určitého důvodu nepožaduje, informuje o tom včas patologa.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky