Současné přístupy k prevenci a léčbě nevolnosti a zvracení při chemoterapii

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
Autoři - působiště: Interní hematoonkologická klinika FN, Brno
Klíčová slova: nevolnost a zvracení, chemoterapie, aprepitant, palonosetron
Citace: 1 Roila F, Herrstedt J, Aapro M, et al. Guideline update for MASCC and ESMO in the prevention of chemotherapy- and radiotherapy-induced nausea and vomiting: results of the Perugia consensus conference. Ann Oncol 2010
21(Suppl 5): v232–43. 2 Grunberg S, Deuson RR, Mavros P, et al. Incidence of chemotherapy-induced nausea and emesis after modern antiemetics. Cancer 2004
100:2261–8. 3 Ihbe-Heffinger A, Ehlken B, Bernard R, et al. The impact of delayed chemotherapy-induced nausea and vomiting on patients, health resource utilisation and costs in German cancer centers. Ann Oncol 2004
15:526–36. 4 Ellebaek E and Herrstedt J. Optimizing antiemetic therapy in multiple-day and multiple cycles of chemotherapy. Curr Opin Support Palliat Care 2008
2:28–34. 5 Hesketh PJ, Aapro M, Street JC, et al. Evaluation of risk factors predictive of nausea and vomiting with current standard-of-care antiemetic treatment: analysis of two phase III trials of aprepitant in patients receiving cisplatin-based chemotherapy. Support Care Cancer 2010
18:1171–7. 6 Tomíška M, Vorlíček J. Palonosetronum. Remedia 2006
16:57–60. 7 Rojas C, Thomas AG, Alt J, et al. Palonosetron triggers 5-HT3 receptor internalization and causes prolonged inhibition of receptor function. Eur J Pharmacol 2010
626:193–9. 8 Gralla R, Lichinitser M, Van der Vegt S, et al. Palonosetron improves prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting following moderately emetogenic chemotherapy: results of a double-blind randomized phase III trial comparing single doses of palonosetron with ondansetron. Ann Oncol 2003
14:1570–7. 9 Tomíška M. Aprepitant. Remedia 2009
19:3–8. 10 Warr DG, Grunberg SM, Gralla RJ, et al. The oral NK1 antagonist aprepitant for the prevention of acute and delayed chemotherapy-induced nausea and vomiting: Pooled data from 2 randomised, double-blind, placebo controlled trials. Eur J Cancer 2005
41:1278–85. 11 deWit R, Herrstedt J, Rapoport B, et al. Addition of the oral NK1 antagonist aprepitant to standard antiemetics provides protection against nausea and vomiting during multiple cycles of cisplatin-based chemotherapy. J Clin Oncol 2003
21:4105–11. 12 Warr DG, Hesketh PJ, Gralla RJ, et al. Efficacy and tolerability of aprepitant for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients with breast cancer after modera-tely emetogenic chemotherapy. J Clin Oncol 2005
23:2822–30. 13 Rapoport BL, Jordan K, Boice JA, et al. Aprepitant for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting associated with broad spectrum of moderately emetogenic chemotherapies and tumor types: a randomized, double blind study. Support Care Cancer 2010
18:423–31. 14 Grote T, Hajdenberg J, Cartmell A, et al. Combination therapy for chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients receiving moderately emetogenic chemotherapy: palonosetron, dexametasone, and aprepitant. A phase II, open label study. J Support Oncol 2006
4:403–8. 15 Navari RM. Prevention of emesis from multiple-day and high-dose chemotherapy regimens. J Nation Compr Cancer Network 2007
5:51–9. 16 Oechsle K, Muller MR, Hartmann JT, et al. Aprepitant as salvage therapy in patients with chemotherapy-induced nausea and emesis refractory to prophylaxis with 5-HT3 antagonists and dexamethasone. Onkologie 2006
29:557–61. 17 Grunberg S, Clark-Snow RA, Koeller J. Chemotherapy-induced nausea and vomiting: contemporary approaches to optimal management. Support Care Cancer 2010
18(Suppl 1):S1–S10.

Souhrn

Příchod antiemetik ze skupiny inhibitorů 5-HT3-receptorů před dvěma desetiletími se stal významným přínosem pro antiemetickou profylaxi, ale současně vytvořil klamné zdání, že problém nevolnosti a zvracení po chemoterapii byl tímto vyřešen. Přestože byly vypracovány a jsou pravidelně aktualizovány mezinárodně uznávané standardní postupy, jak těmto nežádoucím účinkům chemoterapie předcházet, v praxi stále zůstávají významné rezervy v jejich uplatňování. Jednou z příčin je podhodnocování reálného výskytu těchto obtíží i závažnosti, jakou zejména z pohledu pacientů mají. V běžné praxi dosud není dostatečně využíváno výhod kombinace inhibitorů 5-HT3-receptorů s dexamethasonem, přestože vědecké doklady pro její účinnost jsou přesvědčivé. Nová antiemetika, zejména palonosetron a aprepitant, dále rozšiřují naše možnosti účinné terapie, je však třeba používat je profylakticky od prvního cyklu emetogenní onkologické léčby v souladu se současnými standardními doporučeními. „

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky