Chemoterapie v léčbě hormonálně refrakterního karcinomu prostaty

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

Souhrn

Úvod

Karcinom prostaty je jedním z nejčastějších zhoubných nádorů u mužů. V léčbě metastatického onemocnění se jako první používá hormonální terapie, po jejím selhání se nemoc stává hormonálně refrakterní. Hormonálně refrakterní karcinom prostaty (HRPC) byl dlouho považován za chemorezistentní onemocnění, řada klinických studií však prokázala, že chemoterapie má v léčbě generalizovaného onemocnění své místo.

Chemoterapie 1. linie

Přehled 26 studií publikovaných v letech 1988 až 1991, v nichž byli muži s HRPC léčeni cytostatiky v monoterapii, prokázal léčebnou odpověď u 8,7 % z nich s mediánem přežití 10–12 měsíců.1 Vyhodnocení uvedeného přehledu poukázalo na to, že ověření odpovědi na léčbu bylo komplikováno nepřesně stanovenými kritérii hodnocení účinku terapie. V 90. letech se staly běžně dostupnými testy hladin specifického prostatického antigenu (PSA), a tak se v klinických studiích začalo využívat jako standardní metody v hodnocení odpovědi na léčbu právě stanovení PSA.2 Od roku 1999 se hodnota PSA stala jedním z kritérií posuzování účinnosti chemoterapie u pacientů s HRPC v klinických studiích. Dále byl sledován výskyt měřitelných metastáz, hodnotila se progrese kostních metastáz, a také zvýšení PSA při přítomnosti měřitelných ložisek a zvýšení PSA při absenci zjevně metastazujícího onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky