Profylaxe a léčba tromboembolické nemoci u pacientů se zhoubným nádorem

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obory: Hematologie, Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Dávno předtím, než byly pochopeny a popsány patofyziologické souvislosti mezi hlubokou žilní trombózou a nádorem, povšiml si profesor Trusseau, že hluboká žilní trombóza často provází nebo předchází zhoubný nádor. Zvýšené riziko vzniku trombózy u malignity souvisí s tzv. Virchowovou triádou, tedy poškozením žilní stěny, zpomalením nebo zastavením krevního proudu a poruchou rovnováhy mezi antikoagulačními a prokoagulačními faktory v krvi vlivem nádoru samotného nebo jeho léčby (tabulka 1). Méně častou formou vystupňované aktivace koagulačního systému je diseminovaná intravaskulární koagulopatie. Dnes je už dobře známo, že biologie nádorového růstu a aktivace koagulačních mechanismů spolu v mnoha bodech úzce souvisejí (obrázek 1). K poruše koagulace dochází u pacientů s malignitou aktivací trombinu a vznikem fibrinových formací přímo vlivem prokoaguačního účinku nádorových buněk a nepřímo aktivací endotelií, leukocytů a destiček prostřednictvím cytokinů a produkcí cysteinových proteáz aktivujících faktor X, a účinkem mucinových glykoproteinů a mikropartikulí nesoucích cirkulující tkáňový faktor.1

Hluboká žilní trombóza může doprovázet okultní zhoubný nádor, může komplikovat známou malignitu, hospitalizaci, operaci nebo různé druhy systémové léčby. Tromboembolická nemoc (TEN), tedy hluboká žilní trombóza a plicní embolie, je vážnou, život ohrožující komplikací, která je u hospitalizovaných pacientů se zhoubným nádorem druhou nejčastější příčinou smrti a často je diagnostikována až při pitvě. U pacientů s karcinomem může TEN znamenat nutnost přerušení onkologické léčby a ohrožuje nemocného rizikem krvácení při antikoagulační léčbě.2–3

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky