Snášenlivost léčby sorafenibem a její výsledky u pacientů s neresekovatelným hepatocelulárním karcinomem

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Úvod

Hepatocelulární karcinom (HCC) je celosvětově pátou nejčastější formou nádorového onemocnění, přičemž jeho incidence neustále narůstá. Podobně jako je tomu u řady dalších nádorů, i v tomto případě bývá diagnóza stanovena velmi často až v pokročilém stadiu. Z toho plyne i omezená možnost kurativní terapie, která spočívá v transplantaci jater, resekci či radiofrekvenční ablaci.

Studie SHARP (Sorafenib HCC Assessment Randomized Protocol) přinesla zprávy o příznivých účincích sorafenibu právě u pacientů s pokročilou formou onemocnění, a sorafenib se tak stal základem léčby nemocných, u kterých není vhodný jiný způsob terapie. Do pilotních studií však byli zařazeni především pacienti s jinak výborným funkčním stavem a zachovanými funkcemi jater, což neodráží charakteristiky pacientů v běžné klinické praxi.

Cíl studie

Cílem této studie bylo posouzení snášenlivosti sorafenibu, zhodnocení přežití u neselektované populace nemocných (včetně pacientů s poruchou funkce jater stadia B dle Childovy-Pughovy klasifikace) a stanovení, zda základní charakteristika nádoru může posloužit jako ukazatel snášenlivosti sorafenibu či míry přežití nemocných.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky