Snášenlivost léčby sorafenibem a její výsledky u pacientů s neresekovatelným hepatocelulárním karcinomem

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Úvod

Hepatocelulární karcinom (HCC) je celosvětově pátou nejčastější formou nádorového onemocnění, přičemž jeho incidence neustále narůstá. Podobně jako je tomu u řady dalších nádorů, i v tomto případě bývá diagnóza stanovena velmi často až v pokročilém stadiu. Z toho plyne i omezená možnost kurativní terapie, která spočívá v transplantaci jater, resekci či radiofrekvenční ablaci.

Studie SHARP (Sorafenib HCC Assessment Randomized Protocol) přinesla zprávy o příznivých účincích sorafenibu právě u pacientů s pokročilou formou onemocnění, a sorafenib se tak stal základem léčby nemocných, u kterých není vhodný jiný způsob terapie. Do pilotních studií však byli zařazeni především pacienti s jinak výborným funkčním stavem a zachovanými funkcemi jater, což neodráží charakteristiky pacientů v běžné klinické praxi.

Cíl studie

Cílem této studie bylo posouzení snášenlivosti sorafenibu, zhodnocení přežití u neselektované populace nemocných (včetně pacientů s poruchou funkce jater stadia B dle Childovy-Pughovy klasifikace) a stanovení, zda základní charakteristika nádoru může posloužit jako ukazatel snášenlivosti sorafenibu či míry přežití nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky