Účinnost a bezpečnost micafunginu v léčbě febrilní neutropenie u pacientů s  hematoonkologickým onemocněním

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Úvod

Invazivní mykotické infekce (IMI) jsou významnou příčinou úmrtí pacientů, u kterých se během chemoterapie pro hematoonkologické onemocnění rozvine závažná neutropenie. Problémy s časnou diagnostikou IMI mohou vést k oddálení adekvátní léčby, což může přispět k dalšímu zvýšení mortality. Využívána je proto empirická antimykotická léčba, jejímž standardem je amfotericin B. Ten je však poměrně toxický, a proto se hledají nové látky, které by byly lépe snášené. Slibnými léky jsou triazoly, fluconazol však má omezené použití kvůli úzkému spektru, itraconazol nelze bez problémů aplikovat perorálně a voriconazol je kromě finanční nákladnosti často spojen s nepříjemnými nežádoucími účinky (poruchy visu, elevace transamináz) a jeho intravenózní forma je kontraindikována u pacientů s renální insuficiencí.

Novou skupinou antimykotik jsou echinokandiny, mezi něž patří caspofungin a micafungin. Micafungin je účinný proti kmenům Aspergillus spp. i Candida spp. a vyznačuje se nízkou toxicitou, což podporuje jeho možné využití v empirické léčbě pacientů s febrilní neutropenií.

Cíl studie

Cílem této studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost micafunginu v léčbě pacientů s febrilní neutropenií podstoupivších chemoterapii pro hematologickou malignitu.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky