Účinky kyseliny zoledronové u postmenopauzálních pacientek s časným karcinomem prsu léčených adjuvantně letrozolem – výsledky studie ZO-FAST po 36 měsících

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Úvod

Inhibitory aromatázy (IA), které blokují syntézu estrogenů v periferních tkáních, jsou využívány v adjuvantní léčbě postmenopauzálních pacientek s časným karcinomem prsu (EBC – early breast cancer) s pozitivitou hormonálních receptorů (HR). Ve srovnání s tamoxifenem, jenž působí antagonisticky na estrogenových receptorech, jsou jejich účinky silnější, avšak jejich aplikace je také spojena s výraznějším úbytkem kostní tkáně – např. ve studii ATAC (Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination) bylo pětileté riziko fraktur při léčbě anastrozolem o 44 % vyšší než při podávání tamoxifenu.

V klinických studiích proto začaly být podávány IA společně s bisfosfonáty, a zejména v případě kyseliny zoledronové bylo prokázáno, že úbytku kostní hmoty navozenému IA lze předcházet (např. studie ZO-FAST – Zometa-Femara Adjuvant Synergy Trials). Kromě toho bylo při podávání kyseliny zoledronové zaznamenáno též určité protinádorové působení a zlepšení přežití bez projevů onemocnění.

Cíl studie

Cílem této analýzy bylo zhodnotit výsledky studie ZO-FAST, jež srovnávala účinky okamžité a oddálené léčby kyselinou zoledronovou u postmenopauzálních pacientek s EBC léčených letrozolem, a to po 36 měsících sledování.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky