Ipilimumab – nový lék v terapii melanomu

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Ipilimumab je humánní monoklonální protilátka typu IgG1 namířená vůči antigenu CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen-4). V dávce 3 mg/kg i. v. jedenkrát za 3 týdny byl americkou FDA (Food and Drug Administration) pod názvem Yervoy (Bristol-Myers Squibb) nedávno schválen pro terapii pacientů (ať již předléčených, či nově diagnostikovaných) s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem. Registrován byl na základě výsledků pivotní randomizované dvojitě zaslepené studie III. fáze, ve které byla porovnávána léčba ipilimumabem (samostatně nebo v kombinaci s vakcínou gp100) oproti podávání vakcíny gp100 u 676 předléčených pacientů s metastatickým melanomem. Medián celkového přežití činil 10,1 měsíce při léčbě ipilimumabem v monoterapii (HR pro úmrtí: 0,68; p < 0,001), resp. 10,0 měsíců při léčbě ipilimumabem v kombinaci s vakcínou gp100 (HR pro úmrtí: 0,66; p < 0,003), vs. 6,4 měsíce při podávání vakcíny gp100 (p = 0,0026, resp. p = 0,0004). Četnost jednoletého přežití byla na základě Kaplanova-Meierova odhadu 45,6 %, resp. 43,6 % při aplikaci ipilimumabu, vs. 25,3 % při léčbě vakcínou gp100; četnost dvouletého přežití pak byla 23,5 %, resp. 21,6 %, vs. 13,7 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky