Fytoalexin camalexin jako induktor apoptózy leukemických buněk

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Camalexin je významný indolový fytoalexin, přítomný v huseníčku rolním (Arabidopsis thaliana). V této rostlině je nejen zvýšeně kumulován v důsledku environmentálního stresu, ale navíc má také významné antimikrobiální účinky vůči řadě rostlinných patogenů. Mimoto jsou mu však připisovány i cytotoxické účinky vůči eukaryotickým buňkám, což vedlo k výzkumu camalexinu v onkologických indikacích. Nově byl pozorován jeho cytotoxický účinek závislý na dávce a době expozice u T-leukemických Jurkatových buněk, a to již v mikromolárních koncentracích. Jeho účinky mohou být navíc zvýšeny buthionin sulfoximinem, a naopak kompletně inhibovány pankaspázovým inhibitorem Z-VAD-FMK. Aplikace camalexinu přitom byla provázena aktivací kaspáz 8, 9 a 3/7 a zvýšenou koncentrací reaktivních forem kyslíku, vedoucích ke změně membránového potenciálu a v konečném důsledku i k apoptóze.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky