Nadějné deriváty doxorubicinu

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Doxorubicin je v onkologii velmi často využívané cytostatikum, které se vyznačuje hydrofilitou, krátkým biologickým poločasem, ale bohužel i výskytem závažných nežádoucích účinků, především při aplikaci vyšších dávek. Od jeho derivátů odvozených od mastných kyselin se však předpokládá lepší penetrace do tkání, daná zvýšením lipofility, a tedy i vyšší cytostatický účinek. Dodecanoyl-doxorubicin je v současnosti nejúčinnější syntetizovaný derivát doxorubicinu. Při 96hodinové inkubaci snižoval proliferaci nádorově změněných buněk střeva (HT-29) o 64 % a vaječníku (SK-OV-3) o 58 %, a to v koncen-traci 1 μM.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky