Vliv zeleného čaje na aktivitu topoisomeráz

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Zelený čaj a jeho hlavní aktivní složka, (–)-epigallocatechin-3-gallat (EGCG), jsou nejen v tradiční medicíně zmiňovány pro své příznivé účinky na lidské zdraví, zejména pak v souvislosti s nádorovým bujením. Látky působící inhibičně na aktivitu topoisomeráz jsou dnes běžně využívány u řady nádorových onemocnění. Tvorba komplexů s topoisomerázou byla přitom jasně prokázána in vitro právě při inkubaci leukemických buněk K562 s EGCG. Srovnatelné množství vzniklých komplexů s oběma izoenzymy I a II bylo pozorováno též při užití samotné kyseliny gallové (GA); obdobné účinky měly též pyrogallol či myricetin. Autoři tyto výsledky připisují peroxidovému působení všech zmíněných látek, které nakonec byly příčinou apoptózy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky