Imunomodulační účinky lenalidomidu u chronické lymfocytární leukemie

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

U nemocných s chronickou lymfocytární leukemií (CLL) může lenalidomid navodit humorální imunitní odpověď, která velmi úzce souvisí se zvýšenou expresí kostimulačních molekul B-lymfocytů. Aktuálně bylo zjištěno, že jeho vliv na leukemické buňky u CLL závisí na fosfatidylinositol-3-kináze p110-delta (PI3K-δ). Inhibice této signální cesty specificky působící látkou známou pod kódovým označením jako CAL-101 je provázena zrušením buněčné aktivace a tvorby nejen zmíněných kostimulačních molekul, ale též genů b-FGF či VEGF, které jsou lenalidomidem indukovány. Navíc CAL-101 snižuje lenalidomidem zprostředkovaný nárůst produkce IgM zdravými B-lymfocyty.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky