Vliv folátu na přežití u dětí s akutní lymfoblastickou leukemií

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Antimetabolit methotrexát, látka potlačující účinky folátu, je základem léčby dětí, u nichž byla diagnostikována akutní lymfoblastická leukemie (ALL). Dosud však byl diskutován význam možné fortifikace folátem s ohledem na účinnost methotrexátu, a tedy i celkovou prognózu nemocných. V rámci retrospektivní studie využívající mortalitní data z Kanady, Spojených států a některých evropských zemí byl zjištěn klesající trend mortality u dětí s ALL v letech 1999–2005 v obou severoamerických zemích, kde suplementace folátem probíhala, který se ovšem nikterak nelišil oproti vývoji v evropské populaci, kde taková fortifikace použita nebyla. Na základě dosavadních údajů se tedy nezdá být průkazné, že by folát jakkoliv ovlivňoval prognózu dětí s ALL.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky