Nové látky k léčbě chronické lymfocytární leukemie

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je v západních zemích nejčastějším typem leukemie. Jako nejúčinnější léčba je v současné době využíván rituximab v kombinaci s fludarabinem a cyklofosfamidem. Třebaže aplikace těchto látek je provázena nezpochybnitelným léčebným přínosem, u nemocných mnohdy dochází k relapsu a je zapotřebí další léčba. Jelikož princip mnohých léčebných postupů spočívá v myelotoxickém či imunosupresivním působení, je tato léčba často provázena infekčními komplikacemi. Americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) v této indikaci nedávno schválil dvě látky, bendamustin a ofatumumab. Ve výzkumu však stále zůstávají další monoklonální protilátky, modulátory transdukce signálu či regulátory buněčného cyklu. Mezi mnohými lze jmenovat např. imunomodulačně působící lenalidomid, monoklonální protilátky lumiliximab a GA-101, inhibitory BCL-2 oblimersen, obatoclax a ABT-263 či inhibitory proteinkináz, jakým je např. flavopiridol, a jiné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky