Rituximab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukemie

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Chronická lymfocytární leukemie je biologicky heterogenní onemocnění postihující především starší osoby. Po řadu desetiletí spočívaly možnosti její léčby zejména ve využití alkylačně působících cytostatik. Objevení monoklonální protilátky rituximabu, namířené proti CD20, však znamenalo zásadní změnu nejen v léčbě, ale i v prognóze nemocných. Zjištěný synergismus rituximabu s fludarabinem a cyklofosfamidem (FCR) vedl k provedení klinických studií II. a III. fáze právě s touto kombinací u pacientů s onemocněním refrakterním vůči léčbě, u osob s relapsem nebo dosud neléčených. Na základě dosažených výsledků kombinaci FCR v uvedených indikacích nedávno schválil americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA).

Třebaže léčba kombinací FCR je provázena výrazným prodloužením doby přežití, při její aplikaci nelze vyloučit výskyt nežádoucích účinků, a tedy potřebu snížení dávky cyklofosfamidu i fludarabinu. Testovány byly rovněž kombinace rituximabu s pentostatinem a chlorambucilem. Většina pozorovaných nežádoucích účinků byla stupně 1 a 2, a to obvykle po podání první dávky rituximabu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky