Asparagináza v léčbě akutní lymfocytární leukemie: studie ALL-BFM 2000

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Z výsledků studie ALL-BFM 2000 vyplývá, že vztah mezi minimální reziduální aktivitou akutní lymfoblastické leukemie (MRD) a intenzitou terapie asparaginázou není jakkoliv významný. Připomeňme, že studie byla pětiletá, zúčastnilo se jí 127 nemocných a v jejím průběhu bylo odebráno 1 355 krevních vzorků ke stanovení aktivity asparaginázy. Při ukončení indukční fáze vykazovalo 93 % nemocných dostačující aktivitu asparaginázy a 77 z 86 monitorovaných osob (90 %) ukončilo první reintenzifikační kúru bez potřeby aplikace méně toxické asparaginázy připravené z kmene Erwinia chrysanthemia.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky