Bemiparin a ULMWH RO-14: ovlivnění hematologických malignit?

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Nízkomolekulární hepariny (LMWH) jsou antikoagulancia, kterým jsou nyní navíc připisovány i protinádorové účinky. Nedávno tak bylo např. zjišťováno, zda LMWH 2. generace bemiparin nebo ultra-nízkomolekulární heparin (ULMWH) RO-14 jsou schopny ve studiích in vitro potlačit angiogenní odpověď buněk endotelu v prostředí leukemických buněk a buněk karcinomu plic či prsu. Obě testované látky v závislosti na dávce potlačovaly novotvorbu kapilár i endoteliální migraci. Současně obě významně potlačovaly angiogenní odpověď vyvolanou purifikovaným VEGF a FGF-2. Lze proto o nich do budoucna uvažovat jako o potenciálně účinných látkách v podpůrné léčbě u vybraných nádorových onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky