Nový inhibitor proteasomu: marizomib

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Proteasom se jako cílová struktura osvědčil především v léčbě hematologických malignit. Od doby, kdy byl uveden do klinické praxe první inhibitor proteasomu bortezomib v indikaci mnohočetného myelomu a lymfomu z plášťových buněk, byla snaha po vyvinutí látky s obdobným mechanismem účinku, ovšem s vyšší účinností a lepším bezpečnostním profilem. Výsledkem je látka marizomib (NPI-0052, salinosporamid A), která byla prozatím úspěšně testována v modelu mnohočetného myelomu, lymfomu z plášťových buněk, Waldenströmovy makroglobulinemie, chronické a akutní lymfocytární leukemie, ale také např. u gliomu, kolorektálního karcinomu a karcinomu pankreatu. Nešlo vždy pouze o monoterapii, ale též o kombinaci s bortezomibem, lenalidomidem či různými inhibitory histon deacetyláz.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky