Lasofoxifen v prevenci a léčbě postmenopauzální osteoporózy

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Osteologie

Souhrn

Lasofoxifen (CP-336156) je zástupce 3. generace selektivních modulátorů estrogenových receptorů (SERM), zamýšlený pro využití v léčbě osteoporózy u postmenopauzálních žen. Ve srovnání se staršími zástupci SERM se vyznačuje vyšší účinností prokazovanou ve studiích in vitro i in vivo, a navíc i lepší biologickou dostupností. Příznivých výsledků bylo dosaženo v klinických studiích II. i III. fáze, přičemž nejčastěji zaznamenanými nežádoucími účinky byly návaly horka, křeče končetin či zvýšené zvlhčení vaginální sliznice. Ve dvouleté srovnávací studii s aktivním komparátorem byla jeho účinnost srovnatelná s raloxifenem při hodnocení kostní minerální denzity (BMD) kyčle, ovšem byl signifikantně lepší při sledování vlivu na BMD bederní páteře.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky