Vitamin D: léčivo budoucnosti?

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Osteologie

Souhrn

Vitamin D má v našem těle řadu pleiotropních účinků, které jsou teprve v poslední době intenzivně zkoumány. Vzájemným vztahem mezi podáváním vitaminu D a civilizačními chorobami se dnes zabývá celá řada specializovaných pracovišť. Ukázalo se tak například, že denní příjem vitaminu D v dávce 800 IU oproti příjmu méně než polovičnímu snižuje riziko rozvoje diabetu 2. typu nejméně o jednu třetinu. Zajímavé je i pozorování, že vyšší incidence kardiovaskulárních onemocnění úzce koreluje s nižší sérovou koncentrací 25-hydroxycholekalciferolu (kalcidiol). Nejedná se však pouze o infarkt myokardu, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale současně i o cévní mozkovou příhodu, srdeční selhání či periferní onemocnění tepen. V nedávno zveřejněné studii NHANES III, čítající více než 15 000 osob, byl navíc nedostatek vitaminu D zjištěn u osob s hypertenzí, hypertriglyceridemií, obezitou či diabetes mellitus a metabolickým syndromem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky