Mikafungín v antimykotickej profylaxii u detí po transplantácii krvotvorných buniek – vlastné skúsenosti

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Júlia Horáková, PhD.
MUDr. Sabina Šufliarska, PhD.
MUDr. Ivana Boďová, PhD.
MUDr. Alica Dzurenková
prof. MUDr. Lászlo Kovács, DrSc., MPH
Autoři - působiště: Transplantačná jednotka kostnej drene, II. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava

Úvod

Infekcie, nevynímajúc mykotické, sú u imunokompromitovaných pacientov spojené s vysokou morbiditou a mortalitou napriek novým a účinným antimykotikám. Invazívne mykotické infekcie (IFI) sú život ohrozujúcou komplikáciou hlavne u hematoonkologických pacientov, predovšetkým pacientov počas alogénnej transplantácie krvotvorných buniek (TKB) i po nej v dôsledku viacerých rizikových faktorov uvedených v tabuľke 1.1

Najčastejším mykotickým patogénom u hematoonkologických pacientov v Slovenskej republike podľa epidemiologickej štúdie z roku 2007 zostáva Candida spp. s varovným nárastom infekcií kmeňmi non-albicans (C. parapsilosis, C. glabrata, C. tropicalis a C. crusei) a kmeňmi rezistentnými predovšetkým na azolové antimykotiká (obrázok 1 a tabuľka 2).2

U hematoonkologických pacientov je v posledných rokoch zaznamenaný 3- až 4-násobný nárast invazívnych aspergilóz v úzkej súvislosti s faktormi vonkajšieho prostredia (rekonštrukčné práce v nemocnici a jej blízkom okolí) a v závislosti od týchto faktorov. Aspergilové infekcie napriek včasnej a adekvátnej antimykotickej liečbe zostávajú vážnym problémom pre ich vysokú mortalitu (50%).3,4 Imunokompromitovaní pacienti sú ohrození aj endemickými mykózami (Zygomycetes, Cryptococcus spp., Histoplasma spp., Blastomyces spp., Coccidioides spp.) a raritnými mykózami (Alternaria spp., Acremonium spp., Paecilomyces lilacinus), s ktorými sme sa stretli aj u našich pacientov.

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti je primárna mykotická profylaxia podľa odborníkov pracujúcich v rámci Českej leukemickej skupiny pre život (CELL) štandardným liečebným postupom a vychádza z aktuálnych odporúčaní ECIL (European Conference on Infection in Leukemia) na základe kvality a sily vyjadrených štandardným skórovacím systémom CDC (Center of Disease Control).5

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky