Denosumab: příznivý vliv nejen na kostní minerální denzitu

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Osteologie

Souhrn

Denosumab je humánní monoklonální protilátka namířená proti signálnímu proteinu RANKL (Receptor Activator of Nuclear Factor κB Ligand), čímž napodobuje účinky osteoprotegerinu, tj. snižuje aktivitu osteoklastů a navozuje zvýšení kostní minerální denzity (BMD). Na rozdíl od bisfosfonátů není denosumab inkorporován do kosti, a má tak i výrazně kratší biologický poločas. V České republice je nyní schválen k použití v léčbě postmenopauzální osteoporózy u žen se zvýšeným rizikem zlomenin a k léčbě úbytku kostní hmoty v důsledku hormonální ablace u mužů s karcinomem prostaty.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky