Bezpečnost micafunginu v dětském věku

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Micafungin je echinokandinové antimykotikum nekompetitivně inhibující syntézu β-(1,3)-D-glukanu, které je využíváno především k léčbě kandidových infekcí. Nedávno byla hodnocena jeho bezpečnost u dětí do 16 let věku v rámci souborné analýzy celkem 6 klinických studií. Z celkového počtu 296 dětí bylo 66 mladších jednoho roku a 38 bylo předčasně narozených. 33,8 % podstoupilo transplantaci krvetvorných kmenových buněk a 29,1 % trpělo hematologickou malignitou. Přibližně 40 % dětí bylo před zahájením léčby neutropenických (absolutní počet neutrofilů < 500 buněk/mm3). Medián denní dávky micafunginu činil 1,7 mg/kg (0,4–8,6 mg/kg), u novorozenců pak 2 mg/kg (0,8–7,7 mg/kg); medián trvání léčby činil 15 dnů. Během studie byl výskyt nežádoucích příhod bez ohledu na kauzalitu zaznamenán u 93,2 % dětí, z čehož nejméně 26,7 % příhod bylo označeno za pravděpodobně související se studijní medikací. Nežádoucí účinky byly závažné u 34 % dětí, pouze 4,7 % z těchto příhod však pravděpodobně souviselo s užitým léčivem. Léčba byla přerušena pro nežádoucí účinky u 7 dětí (2,4 %). Nepodařilo se prokázat jakoukoliv přímou souvislost mezi výskytem nežádoucích účinků a trváním léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky