Vliv imatinibu na tvorbu IgM a vztah k terapeutické odpovědi

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Imatinib mesylát je léčbou první volby v případě chronické myeloidní leukemie (CML) a vzácných gastrointestinálních stromálních nádorů, kde odpověď na léčbu koreluje s aktivací imunitního systému, jehož buňky vytvářejí antineoplastické cytokiny. V aktuální studii se 40 nemocnými v chronické fázi CML léčenými imatinibem byly ve 3., 6., 12. a 18. měsíci odebírány vzorky kostní dřeně za účelem zhodnocení léčebné odpovědi na základě doporučení European LeukemiaNet. U nemocných s příznivou odpovědí na léčbu (n = 32) ve srovnání s non-respondery byl zjištěn signifikantně vyšší počet CD20+ CD5+ sIgM+ lymfocytů v kostní dřeni a stejně tak i plazmatický titr imunoglobulinů IgM. Tyto protilátky přitom reagovaly s O-sacharidy exprimovanými leukemickými buňkami, a mohly by tedy souviset s indukcí apoptózy nádorových buněk. U responderů byl rovněž mj. zaznamenán nárůst koncentrací SDF-1 (stromal-derived factor-1) a B-lymfocyty aktivujícího faktoru, který byl provázen kompletní cytogenetickou a/nebo molekulární remisí ve 12. měsíci od zahájení léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky