Dasatinib v 1. linii léčby chronické myeloidní leukemie

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Petra Bělohlávková
Autoři - působiště: II. interní klinika – oddělení klinické hematologie FN, Hradec Králové

Souhrn

Úvod

Chronická myeloidní leukemie (CML) je klonální maligní onemocnění ze skupiny myeloproliferativních chorob. Patogenetickým podkladem jejího rozvoje je přítomnost abnormální chromosomální translokace mezi 9. a 22. chromosomem se vznikem Philadelphského (Ph) chromosomu a současně vznikem abnormálního fúzního genu BCR-ABL, který kóduje konstitutivně aktivní BCR-ABL tyrosinovou kinázu. Tato aktivovaná kináza prostřednictvím regulačních proteinů vede k nekontrolované proliferaci buněk a rozvoji obrazu CML. Tyto poznatky v molekulární biologii a patofyziologii vzniku onemocnění vedly k objevu selektivních tyrosinkinázových inhibitorů (TKI), a znamenaly tak zásadní převrat v léčbě pacientů s CML.

Výsledky léčby imatinibem

První experimentální práce, jež se zabývala látkou s označením STI571, později nazvanou imatinib, byla publikována v roce 1996. Následně v roce 1999 bylo na sjezdu Americké hematologické společnosti představeno klinické využití této látky a poté byl imatinib velmi rychle schválen v léčbě CML (USA květen 2001, ČR červenec 2002). Léčba imatinibem v dávce 400 mg 1x denně představuje nadále standardní léčbu 1. linie u pacientů s CML v chronické fázi (CML-CP). Poslední výsledky sledování pacientů léčených imatinibem ve studii IRIS (International Randomized Study of Interferon vs. STI571) s průměrnou dobou sledování 8 let ukázaly, že u 82 % pacientů bylo dosaženo kompletní cytogenetické remise (CCyR) a během prvního roku léčby dosáhlo CCyR 65 %. U 92 % nemocných bylo dosaženo přežívání bez progrese choroby a celkově přežívá 85 % pacientů. Toxicita léčby imatinibem byla velmi nízká.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky